Grupveida (Trunk) sakaru sistēmu risinājumi

Radiosakaru sistēmas, kurās izmantota grupveides, jeb “Trunking” tehnoloģija, tika izstrādātas un ieviestas pieaugot radiosakaru abonentu skaitam un to prasībām pēc kvalitatīvākiem pakalpojumiem plašā darbības diapazonā. "Trunking" tehnoloģijas izmantošana radiosakaru sistēmās atļauj apkalpot daudzreiz lielāku abonentu skaitu salīdzinājumā ar konvenciālām radiosakaru sistēmām.

Plaši pazīstamām konvenciālām radiosakaru sistēmām katrai lietotāju grupai (visbiežāk uzņēmumam) tiek izdalīts kopējs sakaru kanāls. Ja kāda no radiostacijām raida šajā sakaru kanālā, citām radiostacijām sakari uz šī kanāla nav iespējami.

"Trunking" sistēmas darbības princips ir automātiska brīvu radiosakaru kanālu izdalīšana sistēmas abonentiem. Veicot izsaukumu, radiostacija automātiski noraida savu un izsaucamā abonenta(u) numuru centrālajam kontrolierim, un tas dod komandu visiem sarunā iesaistāmajiem abonentiem pārslēgties uz šai sarunai izdalītu kanālu. Citiem tīkla abonentiem nav iespējams patvaļīgi pārslēgties uz citu kanālu un noklausīties citu lietotāju sarunas, kā tas ir iespējams konvenciālā radiosakaru sistēmā.

Laikam ejot, šie sakaru principi ir daudzkārt uzlaboti un pilnveidoti, atkarībā no pieprasījuma un vēlmēm pēc kvalitatīviem un moderniem rāciju sakariem. Mūsdienīgi ciparu sakaru sistēmas risinājumi  pēc savas funkcionalitātes un iespejām daudz neatšķiras no mabilo telefonu sakariem (individuāls dupleks izsaukums, GPS lokācija, datu plūsma, dispečera darbavieta, u.c.)

Arī šobrīd pasaulē notiek modernizācija globālā līmenī un analogās sakaru sistēmas pakāpeniski tiek aizstātas ar daudz funkcionālākām, drošākām un resursu taupīgākām ciparu sakaru sistēmām, protams, tam visam līdzās ir cēlusies arī pakalpojuma cena un izmaksas.

Šāda tipa sistēmas daudzos gadījumos nav ekonomiski izdevīgi iegādāties un ekspluatēt vienam nelielam uzņēmumаm, ja abonentu skaits ir neliels un nav iespējams optimāls noslogojums. Šī iemsla dēļ piedāvājam kļūt par mūsus klientu un lietot mūsu sakaru sistēmu Rīgā vai kādā no citām lielākājām Latvijas pilsētām, tādējādi iegūstot kvalitatīvus rāciju sakarus plašā darbības diapazonā, piemēram, Rīgas robežās.

Atkarībā no klientu vēlmēm, uzklausīsim Jūsu jautājumus un priekšlikumus, kā arī sniegsim konsultācijas kvalitatīviem un Jums vislabāk piemērotiem radiosakaru risinājumiem.

< atpakaļ